Pozyskanie inwestora do startupu. Co przygotować?

Pozyskanie inwestora to proces, do którego warto się przygotować. Kluczowe jest opracowanie trzech narzędzi, których celem jest wsparcie założyciela startupu na kolejnych etapach procesu pozyskania finansowania.

W procesie pozyskania kapitału od inwestora (np. funduszu Venture Capital czy anioła biznesu) rekomenduje się przygotowania następujących materiałów inwestycyjnych:

  • teaser inwestycyjny,
  • pitch-deck (prezentacja inwestorska),
  • model finansowy.

Dodatkowym narzędziem do wykorzystania przez założyciela startupu jest biznes plan.

Poniżej opiszę wszystkie wymienione powyżej narzędzia wspierające pozyskanie inwestora.

Jeśli ten temat Cię interesuje to zapraszam na mój blog, który znajdziesz pod adresem www.private-equity.pl .

Pozyskanie inwestora zaczynamy od teasera inwestycyjnego

Teaser inwestycyjny wspiera pozyskanie inwestora na samym początku tego procesu. Dokument ten to 2-3 stronicowe przedstawienie firmy, jej produktów, wymaganych zasobów osobowych i materialnych, rynku docelowego, a także otoczenia konkurencyjnego.

Celem tego narzędzia jest wstępne zapoznanie inwestora z projektem. Na bazie tej wstępnej oceny, inwestor podejmuje decyzję dotyczącą kolejnych kroków. W rezultacie, może on rozpocząć analizę projektu lub go odrzucić.

Prezentacja inwestorska (pitch-deck)

Prezentacja inwestorska, określana również jako pitch-deck, to narzędzie, które wspiera założyciela przede wszystkim podczas pierwszego spotkania z inwestorem. Nie powinna ona zawierać dużo tekstu, a raczej pełnić rolę wyłącznie wspierającą „opowieść” założyciela o startupie.

Prezentację stosuje się również w niektórych sytuacjach zamiast teasera inwestycyjnego. W takim przypadku, powinna ona zawierać opis głównych obszarów projektu.

Model finansowy to kluczowe narzędzie na późniejszym etapie

Pozyskanie inwestora nie może się obyć bez modelu finansowego. Zawiera on założenia biznesowe leżące u podstaw modelu biznesowego startupu. Dodatkowo, model finansowy przedstawia prognozy finansowe przedstawiające rozwój startupu w formie numerycznej. Z modelu finansowego wynika jaka kwota środków finansowych jest konieczna do realizacji celów startupu.

Model finansowy to bardzo ważne narzędzie, które umożliwia pogłębioną analizę projektu przez inwestora.

Czy pozyskanie inwestora musi wykorzystywać biznes plan?

Biznes plan to szeroki opis przedsięwzięcia, które ma być realizowane. Oprócz, szczegółowego opisu firmy i jej otoczenia biznesowego, przedstawia on między innymi cele, które zamierza osiągnąć startup. Prezentuje się je w formie opisowej, jak i w postaci prognoz finansowych.

Biznes plan do narzędzie, które nie jest dostosowane do specyfiki działania funduszu Venture Capital. Może się jednak przydać w pozyskaniu anioła biznesu.

Autor: Mariusz Malec

Mariusz Malec to założyciel i zarządzający firmą doradczą Private Equity Consulting. Prowadzi specjalistyczny blog. Firma wspiera przedsiębiorców w takich obszarach jak sprzedaż firmy, wycena firmy i pozyskiwanie finansowania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

trzy × jeden =