Jak często należy przeprowadzać szkolenia BHP?

BHP musi być stosowane w każdym zakładzie pracy, bez względu na jego wielkość czy profil działalności. Obowiązkiem pracodawcy jest przeszkolenie załogi w tym zakresie – kiedy powinno się to odbywać i kogo dokładnie ten obowiązek obejmuje?

Czy szkolenia BHP muszą być powtarzane?

Szkolenia BHP są wymagane dla wszystkich zatrudnianych w danej firmie pracowników. Za ich przeprowadzenie odpowiada pracodawca, choć może on przekazać ten obowiązek osobie uprawnionej. Przeszkolenie w zakresie BHP powinno się odbyć jeszcze przed dopuszczeniem osoby zatrudnionej do pracy, a potwierdzeniem szkolenia ogólnego i na stanowisku jest wpis w karcie szkolenia wstępnego, dołączonej do akt osobowych pracownika. Ten wymóg nie obejmuje jednak osób, które podejmują pracę na tym samym stanowisku przed podpisaniem kolejnej umowy z tym samym pracodawcą.

Oprócz wstępnego przeszkolenia są także szkolenia okresowe. One również dotyczą wszystkich zatrudnionych, ale odbywają się w z różną częstotliwością. Pierwsze szkolenie okresowe zaleca się wykonać w okresie 12 miesięcy od szkolenia wstępnego – dla pracodawców oraz osób na stanowiskach kierowniczych jest to maksymalnie sześć miesięcy. Następne szkolenie organizowane jest przed upływem pięciu lat, dla pracowników biurowych i administracyjnych ten okres wydłuża się do sześciu lat. Na stanowiskach robotniczych szkolenia okresowe muszą się powtarzać maksymalnie co trzy lata, a przy pracy szczególnie niebezpiecznej co rok.

Jak długo trwa szkolenie BHP?

Kurs BHP odbywa się w godzinach pracy – pracownik nie ma obowiązku zostawać na szkolenie w czasie wolnym, a za cały okres szkolenia należy mu się pełne wynagrodzenie. Dla pracowników biurowych czas szkolenia BHP to dwie godziny, dla pozostałych osób instruktaż stanowiskowy musi trwać co najmniej osiem godzin lekcyjnych. Instruktaż ogólny to minimum 3 godziny lekcyjne.

Ekofit organizuje także szkolenia dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami. Takie kursy trwają dłużej, minimum 16 godzin, a dla pracowników wykonujących zadania BHP to aż 64 godziny zajęć, z czego sześć godzin to ćwiczenia praktyczne. Szczegółową tematykę szkoleń opracowuje pracodawca albo jednostka zajmująca się działalnością szkoleniową w zakresie BHP.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

7 − 3 =